GIÁO ÁN SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU

10/07/2021
Tác giả: Phạm Quốc Toàn

GIÁO ÁN SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
– Hiểu nội dung truyện, cảm nhận ý nghĩa của câu chuyện truyền thuyết của dân tộc Việt nam
– Thể hiện cảm xúc văn học qua cách diễn đạt giọng nói nhân vật cùng với cô.
– Tạo hình quả dưa hấu với các kỹ năng đã học: vẽ và tô màu, cắt dán, nặn …
– Phát triển tư duy ngôn ngữ , trí nhớ có chủ định, óc tưởng tượng sáng tạo thẩm mỹ.
– Giáo dục trẻ tình cảm yêu quê hương, dân tộc.

Sưu tầm Internet – Hội quản lý trường mầm non https://Kindie.io

+84 0905 82 7707