GIÁO ÁN NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ, MÀU VÀNG

10/07/2021
Tác giả: Phạm Quốc Toàn

GIÁO ÁN NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ, MÀU VÀNG

I/ MỤC ĐÍCH :
– Trẻ nhận biết được màu đỏ, màu vàng của bông hoa,chậu hoa. Biết chú ý
nghe hát và có cảm hứng với giai điệu bài hát
– Rén kỹ năng phân biệt màu đỏ, màu vàng
– Giáo dục trẻ không hái hoa và yêu quí vẽ đẹp của bông hoa

Sưu tầm Internet – Hội quản lý trường mầm non https://Kindie.io

+84 0905 82 7707