GIÁO ÁN NHÀ TRẺ NHẬN BIẾT THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

10/07/2021
Tác giả: Phạm Quốc Toàn

GIÁO ÁN NHÀ TRẺ NHẬN BIẾT: CON CÁ

Chủ đề: Thế giới động vật
Hoạt động bổ trợ: Màu xanh, màu đỏ. Đi trong đường hẹp
Đối tượng: trẻ nhà trẻ
Thời gian: 15 phút

I: Mục đích yêu cầu
– Kiến thức:
+Trẻ biết tên gọi và một vài đặc điểm nổi bật: đầu cá, mình cá, đuôi cá
+Trẻ biết cá sống dưới nước, cá bơi bằng vây
+ Trẻ biết lợi ích của cá

– Kỹ năng:
+Trẻ nhận biết được con cá và các bộ phận: Đầu cá, mình cá, đuôi cá và vây cá
+Phát triển vốn từ cho trẻ: trẻ biết nói từ con cá, đầu cá, mình cá đuôi cá, vây cá

-Thái độ:
+Trẻ hứng thú trong giờ học, yêu quí và biết bảo vệ cá

Sưu tầm Internet – Hội quản lý trường mầm non https://Kindie.io

+84 0905 82 7707