GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ – TRUYỆN “QUẢ TÁO CỦA AI”

10/07/2021
Tác giả: Phạm Quốc Toàn

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

TRUYỆN “QUẢ TÁO CỦA AI”

 

I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức
– Trẻ nhớ tên truyện, biết tên các nhân vật trong truyện.
– Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, nhớ trình tự nội dung câu chuyện
– Trẻ biết kể lại câu chuyện cùng cô.

2. Kỹ năng
– Trẻ có kỹ năng chú ý lắng nghe, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi của cô.
– Trẻ có kỹ năng diễn đạt và kỹ năng kể thể hiện giọng nhân vật khi kể lại chuyện cùng cô.

3. Thái độ
– Trẻ biết yêu thương chia sẻ với bạn bè và mọi người xung quanh
– Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

 

Sưu tầm Internet – Hội quản lý trường mầm non https://Kindie.io

+84 0905 82 7707